Nedbalova 7-11

Webová stránka vlastníkov bytov

posledná aktualizácia: 2. apríla 2019

Vitajte na domovej stránke, po prihlásení si môžete prezerať zoskenované dokumenty, zápisnice, hospodárenie s fondom opráv, cenové ponuky a záznamy o výťahoch.


 

 23. 1. 2019 

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.           

 Mgr. Linda Štulajterová

 18. 12. 2018   Mesto Nitra - Oznámenie o výsledku prešetrenia petície zo dňa 10. 10. 2018

Zhrnutie ponúk správcovských spoločností Technospol K&H Bytpartner

29. 10. 2018  Zápisnica z domovej schôdze zo dňa 17. 10. 2018


182/1993 Z.z. - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 246 - doplnenie zákona č.182/1993


Zástupkyňa vlastníkov bytov: Mgr. Linda Štulajterová,   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dozorca výťahov: M. Čeliga, ml. 77 33 068

Oprava výťahov:   6510 301, 6510 242

Havárijná služba:  0905 387 890 - Opravy výťahov počas sobôt a nedieľ, v čase sviatkov a po pracovnej dobe v čase  od 16:00 do 7:00 hod.

Správca:  OSBD Nitra